Von Cheb (Eger) nach Karlovy Vary (Karlsbad), 02.08.2014

IMG_3781